Zagrożenia wypaleniem zawodowym pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach internistycznych

5 listopada 2017 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Problem procesu wypalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu
      1.1 Pojęcie oraz istota wypalenia zawodowego
1.2 Źródła i etapy procesu wypalenia zawodowego
1.3 Czynniki kształtujące powstanie procesu wypalenia zawodowego

Rozdział II
Zarządzanie zasobami ludzkimi, a proces wypalenia zawodowego
      2.1.Kontakty interpersonalne i ich rola w rozwoju procesu wypalenia zawodowego
2.2. Zmianowość, jako czynnik organizacyjny biorący udział w rozwoju procesu wypalenia zawodowego
2.3.Rola wsparcia, jako czynnika modyfikującego proces wypalenia zawodowego

Rozdział III
Konsekwencje procesu wypalenia zawodowego
      3.1.Znaczenie i zakres konsekwencji indywidualnych i społecznych w procesie wypalenia zawodowego
3.2.Konsekwencje zdrowotne wypalenia zawodowego
3.3. Konsekwencje społeczne procesu wypalenia zawodowego

Rozdział IV
Metodologia badań
      4.1 Cel i przedmiot badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.4. Metody i techniki badawcze
4.4.1.Standaryzowane techniki badawcze – Skala Maslach
4.4.2.Kwestionariusz specjalnie przygotowany do celu badawczego
4.4.3. Wywiad pogłębiony ( paradygmat-jak patrzę na badania)
4.5. Teren organizacja i przebieg badań
4.6. Charakterystyka badanych

Rozdział V
Analiza i wnioski badań własnych
      5.1. Analiza
5.2. Wnioski
5.3. Autorski program profilaktyczny dla grupy badanej

Bibliografia
Spis tabel i rysunków 

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto