Występowanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkół średnich.

7 marca 2019 Wyłączono Przez administratorWstęp …………. 4

Rozdział I.
Alkoholizm – pojęcia, rodzaje, fazy

1.1. Przyczyny i skutki alkoholizowania się dzieci i młodzieży …………. 10
1.2. Działanie alkoholu na organizm człowieka …………. 16
1.3. Rodzina a problem alkoholowy …………. 20

Rozdział II.
Narkomania – pojęcia, fazy …………. 23

2.1. Wpływ narkotyków na organizm ………….26
2.2. Rozwój narkomanii w Polsce ………….30
2.3. Przyczyny zażywania narkotyków…………. 32
2.4. Rodzaje środków uzależniających…………. 35

Rozdział III.
Nikotynizm – pocięcie ………….43

3.1. Historia nikotyny ………….45
3.2. Szkodliwe skutki palenia nikotyny ………….48
3.3. Przyczyny palenia tytoniu wśród młodzieży …………. 51

Rozdział IV.
Badania własne

4.1. Metodologia …………. 53
4.2. Hipoteza …………. 53
4.3. Cel …………. 53
4.4. Kwestionariusz ankiety ………….54

Rozdział V.
Uzyskane wyniki badań i omówienie

5.1. Ankieta …………. 59
5.2. Wnioski do ankiety …………. 81

Zakończenie ………….82
Wykaz literatury …………. 83