Źródło finansowania przedsiebiorstw

18 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Finansowanie działalności gospodarczej

1.1. Istota finansowania działalności
1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego
1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego
1.4. Koszt kapitału
1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych
1.6. Dostep do kapitału obcego
1.7. Struktura kapitału a wartość firmy


Rozdział 2
Kredyt bankowy jako źródło finansowania

2.1. Istota kredytu
2.2. Przebieg postępowania kredytowego
2.3. Umowa kredytowa
2.4. Rodzaje kredytów bankowych
2.5. Formy zabezpieczen kredytów
2.6. Czynniki wpływajace na cene kredytu
2.7 Ocena kredytu jako źródła finansowania


Rozdział 3
Leasing i faktoring jak alternatywne źródła finansowania przedsiewziec

3.1. Leasing
3.1.1. Przedmiot i uczestnicy transakcji leasingowych
3.1.2. Podstawowe formy leasingu
3.1.3. Wady i zalety leasingu
3.2. Faktoring
3.2.1. Podmioty i przedmiot faktoringu
3.2.2. Formy faktoringu
3.2.3. Wady i zalety faktoringu


Rozdział 4
Analiza struktury i efektywnosci kapitału na przykładzie Przedsiębiorstwa X

4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Ocena zyskownosci majatku i kapitalów
4.3. Ocena zdolnosci do obslugi zadłużenia


Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków