Kategoria: Transport

Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Magazyny typu silos dla województwa dolnośląskiego Nowa Ruda

Przez administrator

Wstep. Rozdzial I Analiza literatury i praktyki magazynowej 1. Gospodarka magazynowa 1.1 pojecie magazynu i jego rodzaje 1.2 magazyn i jego glowne funkcje 1.3 procesy logistyczne w magazynie 1.4 infrastruktura magazynowa 1.5 magazyn silos i jego zastosowanie Rozdzial II Badania wlasne 2. Koncepcja badan wlasnych 2.1Charakterystyka obszaru gminy 2.1.1 polozenie…

Systemy sterowania ruchem w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Przez administrator

1. Wstep ……….5 1.1 Uwagi wstepne ……….5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem ……….8 1.3 Specyfika transportu kolejowego………. 9 1.4 Wybrane katastrofy kolejowe w Polsce i na swiecie ……….12 1.5 Bezpieczenstwo w ruchu kolejowym ……….13 1.6 Sformulowanie celu i zakresu pracy ……….18 2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów sterowania ruchem kolejowym…

Rynek usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXIw.

Przez administrator

Wstęp ……….11 Rozdział 1 Rynku usług kurierskich–teoria problemu 1.1. Rola i znaczenie usług kurierskich w gospodarce kraju ……….14 1.2. Usługi kurierski w logistyce międzynarodowej ……….17 1.3. Rozwój usług kurierskich w Polsce i Unii Europejskiej………. 19 Rozdział 2 Analiza i ocena funkcjonowania usług kurierskich w polsce w drugiej dekadzie XXI w.…

System przeładunku

Przez administrator

Wstęp……….10 Rozdział 1 Analiza literatury z zakresu przeładunku 1.1. Definicje, znaczenie, rodzaje oraz cel funkcjonowania transportu………. 13 1.2. Przeładunek w procesach transporotowych……….18 1.3. Procesy i systemy logistyczne w transporcie………. 21 1.4. Charakterystyka transportu drogowego………. 24 Rozdział 2 Charakterystyka przeładunków w procesach transportowych 2.1. Przeładunek w transporcie lotniczym………. 27 2.2. Przeładunek…

Polityka transportowa Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Transport jako czynnik integracji europejskiej 1. Rola infrastruktury transportu w rozwoju gospodarki……….. 6 2. Transport w teoriach ekonomicznych……….. 12 3. Transport jako czynnik integracji europejskiej……….. 20 Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 1. Istota polityki transportowej……….. 23 2. Elementy i cele polityki transportowej Unii Europejskiej……….. 29…

Infrastruktura transportowa jako główne źródło funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw logistycznych

Przez administrator

Wstęp…………. 2 Rozdział 1 Definicje transportu w literaturze przedmiotu 1.1.Pojęcie i geneza transportu ………….5 1.2.Funkcje transportu…………. 8 1.3.Charakterystyka usług transportowych ………….10 Rozdział 2 Podział transportu 2.1. Transport lądowy ………….17 2.2. Transport wodny (pływający)…………. 24 2.3. Transport lotniczy (powietrzny) ………….26 2.4. Transport kombinowany…………. 27 Rozdział 3 Elementy składowe systemu transportowego 3.1.…

Ocena systemu transportu rowerowego mieszkańców Krosna i Greifswaldu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Zarys organizacji systemu transportu rowerowego 1.1 Leksykon pojęć rowerowych………7 1.2 Program pięciu wymogów planowania i budowy infrastruktury rowerowej……… 9 1.3 Wymogi techniczne dla infrastruktury rowerowej……… 10 1.3.1 Rodzaje dróg dla rowerów i ich nawierzchnia……… 11 1.3.2 Sygnalizacja świetlna, oświetlenie oraz oznakowanie jako element infrastruktury rowerowej ………16 1.3.3…

Doskonalenie transportu drogowego i spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Teoretyczne aspekty działalności spedycyjnej 1.1 Pojęcie i istota spedycji………..6 1.2 Rodzaje usług spedycyjnych………..9 1.3 Biznesowe aspekty spedycji………..11 1.4 Proces obsługi klienta………..14 1.5 Istota kompleksowej obsługi klienta………..17 Rozdział II Analiza usług transportowych na przykładzie firmy Real Logistics Sp z o.o. Sp.k. 2.1 Prezentacja wybranego przedsiębiorstwa………..17 2.2 Prezentacja…

Analiza funkcjonowania firmy transportowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Transport – zagadnienia wybrane 1.1. Definicja i klasyfikacja transportu 1.2. Infrastruktura liniowa i punktowa transportu drogowego 1.3. Funkcje transportu w gospodarce Rozdział 2 Konkurencyjność firmy – zagadnienia wybrane 2.1. Specyfika konkurencji i narzędzia walki konkurencyjnej 2.2. Koszty działalności gospodarczej – zagadnienia wybrane 2.2.1. Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie…

Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty migracji 1.1 Definicja i rodzaje migracji………. 6 1.2 Przyczyny migracji ……….8 1.3 Efekty migracji ……….12 Rozdział 2 Europa jako obszar procesów migracyjnych 2.1 Ujęcie historyczne………. 19 2.2 Zjawisko migracji we współczesnej Europie………. 23 Rozdział 3 Calais jako element europejskiego systemu transportowego 3.1 Główne etapy rozwoju…

Transport intermodalny jako element łańcucha dostaw na przykładzie XYZ S.A.

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Łańcuch dostaw w logistyce 1.1 Zarys historyczny ………..7 1.2 Łańcuch dostaw ………..8 1.3 Struktura łańcucha dostaw……….. 9 1.4 Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw……….. 11 1.5 Zarządzanie łańcuchem dostaw ………..13 1.5.1 Usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw ………..14 1.5.2 Zarządzanie przez jakość ………..15 1.5.3 Zarządzanie ukierunkowane na klienta……….. 18…

Optymalizacja kosztów transportu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienie transportu oraz kosztów transportu 1.1. Transport i jego charakterystyka 1.2. Koszty i ekonomika firm transportowych Rozdział 2 Pojęcie i rola optymalizacji w zakresie zmniejszania kosztów transportu – zarys problemu 2.1. Optymalizacja jako podstawa racjonalizacji czynności transportowych 2.2. Wybrane możliwe kierunki optymalizacji kosztów działalności transportowej Rozdział 3…

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie ………..3 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..5 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8 1.3 Rodzaje transportu ………..11 1.3.1. transport samochodowy……….. 11 1.3.2. Transport kolejowy ………..14 1.3.3. Transport lotniczy ………..15 1.3.4. Transport morski ………..18 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 20 2.2. Procesy produkcyjne…

Zarządzanie transportem miejskim na przykładzie Gdańska

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Charakterystyka rynku komunikacji miejskiej. 1.1. Istota i cechy charakterystyczne komunikacji miejskiej……….. 5 1.2. Elementy rynku komunikacji miejskiej……….. 10 1.3. Konkurencja w komunikacji miejskiej ………..13 1.4. Problemy funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej……….. 15 Rozdział II Komunikacja miejska w Gdańsku 2.1. Zarządzanie w komunikacji miejskiej w Gdańsku ………..20 2.2.…

Relizacja zamowienia klienta, analiza w wybranym przedsiębiorstwie spedycyjno-transportowym

Przez administrator

Wstęp………..3 Zakres projektu jego cele i teza……….. 5 Rozdział I Istota logistyki 1.1 Zarządzanie logistyczne……….. 6 1.2 Zintegrowany łańcuch dostaw……….. 13 1.3. Dystrybucja jako realizacja zamówień klientów……….. 17 Rozdział II Logistyczna obsługa klienta wewnątrz przedsiębiorstwa 2.1. Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla przedsiębiorstwa ………..23 2.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie magazynem……….. 26…

Analiza transportu samochodowego w relcjach Polska – Ukraina – Polska

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota transportu samochodowego 1.1 Transport w procesie gospodarowania 1.2 Pojęcie transportu samochodowego 1.3 Pojęcie infrastruktury transportu samochodowego 1.4 Środki transportu samochodowego Rozdział II Stan infrastruktury transportu samochodowego Polski i Ukrainy. 2.1. Stan infrastruktury transportu samochodowego w Polsce 2.2. Stan infrastruktury transportu samochodowego na Ukrainie 2.3. Wpływ infrastruktury…

Koncepcja doskonalenia organizacji wewnętrznych procesów transportowych w przedsiębiorstwie XYZ Sp. z o.o., w Wałbrzychu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Logistyka i transport w literaturze 1.1. Pojęcie transportu wewnętrznego oraz logistyki w literaturze 1.2. Zadania oraz funkcje transportu wewnętrznego i logistyki 1.3. Ciągniony system produkcji 1.4. Zarządzanie systemem logistycznym Rozdział 2 Miejsce i rola transportu wewnetrznego na terenie przedsiębiorstwa 2.1. System kanban – sterowanie produkcją Rozdział 3…

Projekt usprawnienia transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Charakterystyka transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych 1.1. Definicja, podział i znaczenie transportu samochodowego………..7 1.2. Pojęcie i klasyfikacja ładunków ponadgabarytowych………..11 1.3. Regulacje prawne dotyczące przewozu elementów ponadgabarytowych………..15 1.4. Warunki, wymagania, ograniczenia w transporcie samochodowym elementów ponadgabarytowych………..17 Rozdział II Organizacja transportu samochodowego elementów ponadwymiarowych. 2.1. Planowanie transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych………..19…

Organizacja transportu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne dotyczące transportu drogowego 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego……… 7 1.2. Typy transportu drogowego ………12 1.3. Koszty i ceny w transporcie ………13 Rozdział 2 Uwarunkowania prawne i organizacyjne przewozu materiałów niebezpiecznych 2.1. Charakterystyka oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych……… 18 2.2. Regulacje prawne w zakresie transportu drogowego…

Proces transportowy w przewozie międzynarodowym na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Specyfikacja transportu samochodowego ładunków 1.1. Charakterystyka i struktura transportu ładunków drogą lądową………. 5 1.2. Popyt i podaż w transporcie drogowym………. 9 1.3. Analiza kosztów transportu drogowego ……….15 Rozdział II Analiza przedsiębiorstwa transportowego FOR CAR 2.1. Historia i prezentacja przedsiębiorstwa ……….19 2.2. Identyfikacja usług transportowych w badanym przedsiębiorstwie……….…

Transport w gospodarce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 9 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 12 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego………. 19 Rozdział II Kierunki polityki ekologicznej UE i jej wpływ na transport 2.1. Główne…

Rola transportu samochodowego w międzynarodowej wymianie towarowej

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Istota transportu 1.1. Definicja transportu, funkcje……… 3 1.2. Transport samochodowy a infrastruktura i sytuacja na drodze……… 5 Rozdział II Uwarunkowania wymiany handlowej 2.1. Handel ………14 2.2. Export a import……… 15 2.3. Polityka celna ………18 Rozdział III Metodologia badań własnych 3.1. Metodologia badań ………23 3.2. Przedmiot i cel…

Relacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnich

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział I Polityka spójności Unii Europejskiej 1.1 Główne założenia polityki spójności 1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania 1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 2.1 Główne założenia polityki transportowej 2.2 Sieć TEN-T 2.3 Program 16+1…

Psychopatologia władzy politycRelacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnichznej. Przykład paranoi politycznej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polityka spójności Unii Europejskiej 1.1 Główne założenia polityki spójności 1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania 1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 2.1 Główne założenia polityki transportowej 2.2 Sieć TEN-T 2.3 Program 16+1 Rozdział…