Opieka nad pacjentem po udarze mózgu

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

I Część teoretyczna
&nbsp&nbsp1.1. Charakterystyka udaru mózgu
&nbsp&nbsp1.2. Podział udarów mózgu
&nbsp&nbsp1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu
&nbsp&nbsp1.4. Powikłania udaru mózgu
&nbsp&nbsp1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu
&nbsp&nbsp&nbsp1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu
&nbsp&nbsp&nbsp1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja opiekunów pacjenta
&nbsp&nbsp&nbsp1.5.3. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku zaburzeń w komunikacji
&nbsp&nbsp&nbsp1.5.4. Problemy w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu

II Część metodologiczna

&nbsp&nbsp2.1. Cel badań.
&nbsp&nbsp2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
&nbsp&nbsp2.3. Problemy i hipotezy badawcze
&nbsp&nbsp2.4. Organizacja, przebieg badań, opis terenu badań

III Część badawcza

&nbsp&nbsp3.1. Charakterystyka badanego przypadku
&nbsp&nbsp3.2. Diagnoza pielęgniarska.
&nbsp&nbsp3.3. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po udarze mózgu
&nbsp&nbsp3.4. Uzasadnienie działań pielęgniarskich.

Wnioski
Podsumowanie
Summary
Bibliografia
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Aneks