Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

I Część teoretyczna

1.1. Charakterystyka udaru mózgu
1.2. Podział udarów mózgu
1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu
1.4. Powikłania udaru mózgu
1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu

1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu
1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja opiekunów pacjenta
1.5.3. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku zaburzeń w komunikacji
1.5.4. Problemy w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu
1.6. Definicja jakości życia
1.6.1. Wymiar jakości życia
1.6.2. Narzędzia oceny jakości życia


II Część metodologiczna

2.1. Cel badań
2.2. Metody i narzędzia badawcze
2.3. Organizacja i przebieg badań


III Część badawcza

3.1. Charakterystyka badanej grupy pacjentów
3.2. Prezentacja wyników badań
3.3. Analiza wyników
3.4. Wnioski


Dyskusja
Streszczenie
Spis rysunków
Spis wykresów i tabel
Bibliografia
Załączniki